Palestyńska, Autonomia
 
Palestyńska, Autonomia
2 XI 1917
deklaracja Balfoura
1918–48
brytyjskie terytorium mandatowe
1928, 1929, 1933, 1936, 1939
powstania przeciw osadnikom żydowskim
2 XI 1947
rezolucja ONZ o utworzeniu państw żydowskiego i arabskiego
15 V 1948
wycofanie wojsk brytyjskich z Palestyny
1948–49
pierwsza wojna izraelsko-arabska
poł. lat 50. XX w.
powstawanie ugrupowań fedainów
1959
powstanie organizacji Al-Fatah
1964
powstanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny
1967
włączenie Jerozolimy Wschodniej do Izraela
1978
ustalenia z Camp David dotyczące autonomii Palestyńczyków
1987
wybuch intifady i powstanie Hamasu
15 XI 1988
proklamowanie powstania suwerennego państwa
1993 i 1995
umowy z Oslo o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej
1996
wybory do władz Autonomii
2005
likwidacja żydowskich osiedli w Okręgu Gazy
2006
konflikt zbrojny z Izraelem
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia