Ostrawsko-Karwińskie Zagłębie Węglowe
 
Encyklopedia PWN
Ostrawsko-Karwińskie Zagłębie Węglowe,
największe zagłębie węgla kamiennego w Czechach, w kraju morawsko-śląskim (dawniej ostrawski);
stanowi przedłużenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego; pow. ok. 900 km2; zasoby węgla (do głęb. 1800 m) ok. 11 mld t; rocznie wydobywa się ok. 15 mln t (ok. 90% wydobycia Czech); rozwinięte hutnictwo żelaza, przemysł chem., elektromaszynowy; zarówno górnictwo, jak i hutnictwo znajduje się w fazie restrukturyzacji; (1989–2001 wydobycie węgla spadło o 40%, produkcja stali — o 15%); duże zanieczyszczenie powietrza i zmiany w środowisku naturalnym; gł. miasta i ośr. przem.: Ostrawa, Karwina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia