Nilu Białego, Kotlina
 
Encyklopedia PWN
Nilu Białego, Kotlina, Kotlina Górnego Nilu,
rozległe obniżenie tektoniczne w Sudanie i Sudanie Południowym;
rozciagłość południkowa ok. 1200 km, równoleżnikowa ok. 1000 km; ograniczona wyżynami: Dar Fur i Kordofan od zachodu, Wyż. Wschodnioafrykańską i Azande od południa, Wyż. Abisyńską od wschodu oraz słabo wykształconym Progiem Bajuda od północy; przeważają wys. 390–500 m; obniżenie prekambryjskiego podłoża pokryte osadowymi skałami neogenu i czwartorzędu, gł. młodymi aluwiami rzecznymi; klimat podrównikowy wilgotny na południu, podrównikowy suchy na północy; przez Kotlinę Nilu Białego przepływa Nil Biały i liczne jego dopływy (Sobat, Bahr al-Ghazal i in.), tworzące w najniższej części kotliny rozległy kompleks bagien As- Sudd; na obszarach wyżej położonych sawanna sudańska i gwinejska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia