Mroźna, Jaskinia
 
Encyklopedia PWN
Mroźna, Jaskinia,
znana jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, w końcowej, północnej części grzbietu Organów;
znana jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, w końcowej, północnej części grzbietu Organów; dł. ok. 570 m, deniwelacja 42,5 m; 2 otwory na wys. 1112 i 1100 m (ok. 130 m nad dnem doliny); ciąg komór i korytarzy o rozwinięciu poziomym, przebijający na wylot grzbiet Organów; utworzona w wapieniach środkowego triasu, prawdopodobnie przez podziemny przepływ dawnego Kościeliskiego Potoku; miejscami bogata (jak na warunki tatrzańskie) szata naciekowa. Odkryta 1934; 1953 (po poszerzeniu przejść i odkopaniu drugiego otworu) udostępniona do zwiedzania; od 1958 oświetlona elektrycznie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia