Mossakowski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Mossakowski Stanisław, ur. 26 VIII 1937, Sambor,
historyk sztuki;
badacz sztuki nowoż.; 1978–99 dyr. Inst. Sztuki PAN w Warszawie; 1979–80 redaktor nacz. „Polish Art Studies”, 1981–87 i ponownie od 2002 — „Biuletynu Historii Sztuki”; od 1980 profesor; od 1983 czł. TNW; od 1991 członek PAN; artykuły i oprac. książkowe, dotyczące gł. zagadnień architektury renesansu i baroku: Pałac Krasińskich (1972), Tylman z Gameren. Architekt polskiego baroku (1973), Sztuka jako świadectwo czasu. Studia z pogranicza historii sztuki i historii idei (1981), Proweniencja artystyczna twórczości Bartłomieja Berrecciego w świetle dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej (1986), Kaplica Zygmuntowska 1515-1533 (2007); 2008 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia