Międzynarodowa Federacja Geodetów
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Geodetów, fr. Fédération Internationale des Géomètres (FIG),
organizacja zrzeszająca stowarzyszenia geodetów z różnych krajów (2003 z 70),
zał. 1926 w Paryżu; ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń i rozwijanie myśli techn.; prowadzi stale prace w komisjach: standardów zaw. i praktyki, edukacji zaw., systemów informacji przestrzennej, hydrografii, wyznaczania położenia i metod pomiarów, geodezji inżynieryjnej, katastra i gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i rozwoju, szacowania nieruchomości i zarządzania nieruchomościami; Polskę, która jest czł. FIG od 1927, obecnie reprezentuje Stow. Geodetów Polskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia