Lajos
 
Encyklopedia PWN
Lajos
[gr., ‘lewy’, ‘lewica’],
mit. gr. mityczny król Teb,
syn Labdakosa, ojciec Edypa; osieroconym L. opiekował się Likos, brat ojca Antiope; po śmierci Likosa Amfion i Zetos wygnali L., który udał się na Peloponez, gdzie został ugoszczony przez Pelopsa; tutaj uczył powożenia rydwanem syna gospodarza, Chrysipposa, w którym się zakochał i którego porwał; chłopiec ze wstydu popełnił samobójstwo; Pelops przeklął ród Labdakidów; gdy umarli Amfion i Zetos, L. został królem Teb, poślubił Jokastę i pomimo ostrzeżeń wyroczni, że zginie z ręki syna, spłodził Edypa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia