„Kwadryga”
 
Encyklopedia PWN
„Kwadryga”,
grupa poet. działająca 1926–33 w Warszawie;
należeli do niej: M. Bibrowski, S.R. Dobrowolski, K.I. Gałczyński, S. Flukowski, A. Maliszewski, W. Sebyła, W. Słobodnik, L. Szenwald i in.; w programie Kwadrygi hasło „sztuki uspołecznionej” zostało przeciwstawione „aintelektualnemu witalizmowi” Skamandra i  „estetyzmowi” Awangardy Krak.; organem grupy było pismo „Kwadryga”, wyd. 1927–31 (nr 1–15) w Warszawie, od 1929 jako mies., redaktor Bibrowski, od 1929 Sebyła; jego kontynuacją — mies. lit.-artyst. o orientacji lewicowej „Nowa Kwadryga”, wyd. 1937 (nr 1–5) w Warszawie przez Dobrowolskiego i Maliszewskiego; 1937 krótkotrwała próba wskrzeszenia grupy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia