Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Krzysztof
[gr. Christo-phóros ‘noszący Chrystusa’],
święty, data ur. nieznana, Samon (Licja), zm. w III w., Azja Mniejsza,
męczennik;
wg gr. legendy nawrócony na chrześcijaństwo żołnierz rzym., który poniósł męczeńską śmierć za panowania ces. Dioklecjana; wg innej legendy olbrzym-pustelnik trudniący się przenoszeniem podróżnych przez rzekę; w Kościele katol. czczony od V w. jako patron podróżników, ob. kierowców; w sztukach plast. przedstawiany jako olbrzym niosący Dzieciątko Jezus (m.in. obrazy J. van Eycka, H. Memlinga, K. Witza, P.P. Rubensa).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Eyck Jan i Hubert van, Ołtarz Baranka Eucharystycznego, jedna z tablic środkowej części: Adoracja Baranka, 1432 — katedra Św. Bawona, Gandawafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia