Iwańska Alicja
 
Encyklopedia PWN
Iwańska Alicja, ur. 13 V 1918, Lublin, zm. 26 IX 1996, Londyn,
pisarka, socjolog;
podczas okupacji niem. uczestniczyła w tajnym nauczaniu uniwersyteckim, brała udział w powstaniu warsz. 1944; od 1946 w USA, wykładała socjologię i socjoantropologię na kilku uczelniach, od 1965 profesor uniwersytetu w Albany; od 1985 w Wielkiej Brytanii; w twórczości lit., silnie nasyconej reminiscencjami z okresu życia w Polsce, wykorzystała doświadczenia zebrane podczas badań nauk., prowadzonych m.in. w Meksyku, w których stosowała metodę tzw. obserwacji uczestniczącej; powieści, częściowo w konwencji dziennika i reportażu, m.in. Świat przetłumaczony (1968), Karnawały (1980), Ucieczki (1983), proza dokumentalno-wspomnieniowa Wojenne odcinki. Warszawa 1940–1943 (1982) — także na podstawie zapisków męża, J. Gralewskiego; poezje; prace socjoetnolog. (w języku ang. i hiszp.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia