Forum Trajana
 
Encyklopedia PWN
kompleks arch., podziwiany jeszcze w połowie IV w. n.e., przypisywano Apollodorosowi z Damaszku; ogromny plac (300 x 185 m), w którego centrum ustawiono posąg konny ces. Trajana; wejście od strony Forum Augusta prowadziło przez duży jednoprzelotowy łuk; plac na dłuższych bokach zamknięto kolumnowymi portykami, za którymi znajdowały się półokrągłe eksedry dekorowane wizerunkami cesarzy i ich rodzin; na wprost wejścia, na krótszym boku, wznosiła się największa bazylika, jaką kiedykolwiek zbudowano w Rzymie (170 x 60 m), ozdobiona posągami Trajana i reliefami nawiązującymi do wojen dackich; po północnej stronie bazyliki usytuowano 2 biblioteki, a między nimi umieszczono kolumnę Trajana.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rzym, Kolumna Trajana fot. Gea/K. Sołtyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia