Chorwacja
 
Chorwacja
I w. p.n.e.
podbicie Ilirii przez Rzymian
VI–VII w.
napływ Słowian
910–928
zjednoczenie Chorwacji
1090–1918
unia personalna z Węgrami
1526–1918
panowanie Habsburgów
1578–1881
Pogranicze Wojskowe
1809–1815
Prowincje Iliryjskie
lata 30. i 40. XIX w.
iliryzm
1918–1929
Królestwo SHS
X 1929–IV 1941
Królestwo Jugosławii
10 IV 1941–V 1945
Niezależne Państwo Chorwackie
1946–1991
republika związkowa Jugosławii
25 VI 1991
proklamacja niepodległości
1991–1995
konflikt zbrojny z Serbią
1 VII 2013
przystąpienie do UE
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia