Brandes Edvard
 
Encyklopedia PWN
Brandes Edvard, ur. 21 X 1847, Kopenhaga, zm. 20 XII 1931, tamże,
brat Georga, duński pisarz, krytyk literacki i teatr., polityk;
współredaktor (wraz z bratem) mies. lit. „Det 19. Aarhundrede”, propagującego idee pozytywist. i naturalist.; poseł do parlamentu, założyciel partii Det radicale Venstre [‘radykalna lewica’], min. finansów; autor naturalist.-modernist. dramatów (Et Besøg ‘odwiedziny’ 1882), powieści obyczajowo-polit. (En Politiker ‘polityk’ 1889), esejów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia