Besarabska, Wyżyna
 
Encyklopedia PWN
Besarabska, Wyżyna,
wyż. w Mołdawii, w międzyrzeczu Dniestru i Prutu;
zbudowana z trzeciorzędowych wapieni i piaskowców; pagórkowata lub falista; głębokie doliny rzek; w środkowej, najwyższej części — wyż. Kodry (wysokość do 429 m), rozdzielająca stepy: Bielecki (na północy) i Budziacki (na południu); na północy drugorzędna wyż. Tołtry; niewielkie kompleksy leśne, gł. dąbrowy (m.in. w rezerwacie Kodry); uprawa zbóż, tytoniu, słonecznika, winorośli, drzew owocowych; wydobycie różnorodnych surowców skalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia