Bárdos Lajos
 
Encyklopedia PWN
Bárdos
[bạ:rdosz]
Lajos, ur. 1 X 1899, Budapeszt, zm. 19 XI 1986, tamże,
węgierski kompozytor, dyrygent, teoretyk muzyki i pedagog muzyczny;
studiował kompozycję i dyrygenturę u A. Siklósa, A. Harmata i Z. Kodálya w konserwatorium w Budapeszcie, gdzie następnie 1928–67 sam wykładał jako profesor; współinicjator Ruchu Młodzieży Śpiewającej, prowadził liczne chóry, 1931–50 był redaktorem czasopisma „Magyar Kórus”; autor wielu utworów chóralnych, wokalno-instrumentalnych, oper, także rozpraw o chorale gregoriańskim, harmonii modalnej, muzyce kompozytorów węgierskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia