Agrigento
 
Encyklopedia PWN
Agrigento
[agridżẹnto] Wymowa,
dawniej Girgenti,
m. we Włoszech, w południowo-zachodniej części Sycylii;
ośr. adm. prowincji Agrigento. Kolonia gr. Akragas (rzym. Agrigentum), zał. ok. 585–580 p.n.e. przez kolonistów z Geli; jedno z największych i najbogatszych miast Wielkiej Grecji (zajmowało obszar 18 ha, zamknięty murami obronnymi o 9 bramach); zdobyte i zniszczone przez Kartagińczyków 406 p.n.e. oraz Rzymian 252 i 210 p.n.e.; ojczyzna filozofa Empedoklesa z Akragas. przemysł spoż., cementowy, farm.; ośrodek handlowy i turystyczny; węzeł kol. i drogowy; muzeum; dobrze zachowane doryckie świątynie z VI i V w. p.n.e. (m.in. świątynia Zeusa Olimpijskiego, zw. też świątynią Gigantów), fragmenty murów obronnych i domów; nekropole z IV–V w. — wpisane na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO; katedra (XI w., przebudowana), kościoły z XIII–XIV w. W pobliżu Agrigento wydobycie rud siarki; ok. 5 km od Agrigento, nad M. Śródziemnym, port mor. — Porto Empedocle.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Agrigento, kolumny świątyni Heraklesa, koniec VI w. p.n.e. (Sycylia, Włochy)fot. J. Makowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia