Bellona SA
 
Encyklopedia PWN
Bellona SA, do 2007 Dom Wydawniczy Bellona,
wydawnictwo zał. 1997 w Warszawie;
powstał po połączeniu Wydawnictwa Bellona z Wydawnictwem „Czasopisma Wojskowe”; działał w różnych formach organizacyjnych, sięgając do tradycji przedwojennej Bellony, od 1947 jako Prasa Wojskowa, od 1949, po połączeniu z Wojsk. Inst. Nauk.-Wydawniczym, pod nazwą Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”, następnie — Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Nar., 1990–97 — Wydawnictwo Bellona. Specjalnością wydawnictwa są publikacje z zakresu wojskowości i obronności kraju, o charakterze nauk. i popularnonauk. (teoret., hist., polit., techn., szkoleniowe); wydaje też encyklopedie (Encyklopedia II wojny światowej), słowniki, albumy, literaturę piękną pol. i obcą, reportaże, pamiętniki, wspomnienia, książki dla młodzieży i edukacyjne; ponadto prasa (tyg. „Polska Zbrojna”, magazyn „Żołnierz Polski”, „Przegląd Obrony Cywilnej”), kalendarze; do najważniejszych serii należą: «Biblioteka Wiedzy Wojskowej», «Żółty Tygrys», «Sensacje XX Wieku», «Historyczne Bitwy», «Bitwy–Kampanie–Wojny», «Wielkie Bitwy–Wielcy Dowódcy», «Biblioteka Bestsellerów Bellony», dla młodzieży — «Na Ścieżkach Wiedzy». D.W.B., jako inicjator i współtwórca (od 1992) Porozumienia Wydawnictw Hist. skupia ok. 50 wydawnictw, prowadzi Klub Miłośników Książki Hist., współorganizuje Targi Książki Historycznej. W ramach współpracy z Biurem Prasy i Informacji NATO m.in. wydaje w języku pol. kwartalnik „Przegląd NATO”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia