Büchner Georg
 
Encyklopedia PWN
Büchner
[bụ̈:śnər]
Georg Wymowa, ur. 17 X 1813, Goddelau k. Darmstadt, zm. 12 II 1837, Zurych,
niem. dramatopisarz, prozaik i publicysta, z zawodu lekarz; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli XIX-wiecznego realizmu.
Przeciwnik romantyzmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu XIX w.; założyciel rewolucyjnego Tow. Praw Człowieka, autor jego manifestu Goniec Heski (1834), wzywającego chłopów do walki przeciw szlachcie; swym rewolucyjnym poglądom dał wyraz w dramacie Śmierć Dantona (1835, wyst. pol. 1931), szukając w nim odpowiedzi na pytanie, dlaczego rewolucja fr. nie przyniosła spodziewanych wyników; nie ukończony dramat Büchnera Woyzeck (1836, wyd. 1875, wyst. pol. 1959, także adaptacja operowa 1925, w Polsce 1984 oraz ekranizacja 1979) stanowi zapowiedź tragedii naturalist.; także satyr. komedia polit. Leonce i Lena (1836, wyst. pol. 1961); nowele, przekłady utworów V. Hugo; utwory zebrane (1956).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia