wieżowych

Encyklopedia PWN

przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
pot. nazwa przemysłowego procesu destylacji ropy naft. przeprowadzanej w instalacjach, w których podstawowymi aparatami są piece rurowe i kolumny destylacyjne zw. wieżami destylacyjnymi.
żuraw stały lub przejezdny, o ustroju nośnym w kształcie kratowej wieży z ramieniem (często w postaci wysięgnika);
cerkiew
[staro-cerkiewno-słow. < gr. kyriakón ‘dom Pański’],
arch. świątynia cerkiewkiego obrządku wschodniego: prawosławnego i greckokatolickiego (unickiego).
Ciesielski Roman, ur. 4 XI 1924, Kraków, zm. 9 VI 2004, tamże,
inżynier budowlany;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia