strumieniowych

Encyklopedia PWN

dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji przekazywanej za pomocą parametrów lub stanu gazu, najczęściej powietrza (pneumonika, pneumatyczna t.s.) lub cieczy (fluidyka, hydrauliczna t.s., hydronika);
chłodziarka, w której obieg czynnika chłodniczego (wody) jest wymuszany przez strumienicę; para napędowa do strumienicy dopływa z kotła;
fiz. detektor cząstek naładowanych;
media strumieniowe,
ang.
streaming media,
jednoczesny przesył i odbiór danych audio i wideo za pomocą sieci komputerowej;
obróbka erozyjna skoncentrowanym strumieniem nośników energii kinet. (np. elektronów, jonów, światła laserowego, strugi cieczy) o znacznej mocy (ponad 100 W/cm2);
prąd strumieniowy, ang. jet stream,
intensywny poziomy strumień powietrza w atmosferze ziemskiej, występujący najczęściej na granicy troposfery i stratosfery;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia