stałych

Encyklopedia PWN

Komitet Stałych Przedstawicieli, ang. Committee of Permanent Representatives, fr. Comité des Représentants Permanents (COREPER),
organ pomocniczy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej;
ekon. system oparty na zasadzie, że rząd podejmuje wobec innych państw zobowiązanie, iż będzie utrzymywał kurs walutowy na stałym, określonym przez porozumienia międzynarodowe poziomie.
ekon. przychody występujące, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
dział fizyki, którego przedmiotem jest budowa atomowa i właściwości fiz. ciał stałych (krystalicznych i bezpostaciowych), a także zjawiska i procesy zachodzące w ich wnętrzu i na powierzchni pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia