segetalne

Encyklopedia PWN

rośliny, głównie chwasty, występujące na polach uprawnych i w ogrodach (porównaj synantropijne rośliny).
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia