regionalna

Encyklopedia PWN

dział geografii, który dokonuje syntezy wiedzy o wybranych fragmentach powierzchni Ziemi (regionach), zarówno o środowisku przyrodniczym, jak też działalności człowieka i jej efektach;
koncepcja pedagogiczna podkreślająca dydaktyczne znaczenie lokalnego dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego elementu tożsamości jednostkowej i społecznej;
stacja telewizyjna, założona 1994 w Legnicy (koncesja 1993); redaktor nacz. M. Rygiel;
ekon. organizacje państw określonej strefy geograficznej, mające za zadanie rozwijanie międzyregionalnej współpracy gospodarczej i prowadzenie prac badawczo-statystycznych w tym zakresie;
ekon. międzynarodowe instytucje finansowe,
umowy zawierane przez państwa określonej strefy geograficznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia