różą wiatrów

Encyklopedia PWN

meteorol. rysunek w postaci gwiaździstej figury (z zaznaczeniem 8 lub 16 kierunków, wg stron świata), ilustrujący rozkład wiatrów (promienie wychodzące ze środka figury) w danym miejscu i czasie;
grupa tropik. ślimaków mor. z rodziny Architectonicidae;
rysunek w postaci gwiaździstej figury obrazujący kierunki wg stron świata z zaznaczeniem ich nazw za pomocą skrótów;
Fleszarowa-Muskat Stanisława, ur. 21 I 1919, Siennów k. Jarosławia, zm. 1 X 1989, Gdańsk,
pisarka;
Kotoński Włodzimierz, ur. 23 VIII 1925, Warszawa, zm. 4 IX 2014, tamże,
kompozytor i pedagog muzyczny;
Lundkvist
[˜kwist]
Artur Nils Wymowa, ur. 3 III 1906, Oderljunga, zm. 11 XII 1991, Sztokholm,
szwedzki pisarz, krytyk literacki i dziennikarz; działacz Świat. Rady Pokoju; od 1968 czł. Akad. Szwedzkiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia