przeciętnie

Encyklopedia PWN

pol. regularne formacje lotnictwa bojowego i pomocniczego WP lub Pol. Sił Zbrojnych.
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
m. powiatowe w województwie podkarpackim, na Równinie Tarnobrzeskiej, na l. brzegu Sanu.
woj. w południowej Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia