obcowzbudnych

Encyklopedia PWN

techn. układ zestawiony z 2 obcowzbudnych prądnic o niezależnych obwodach magnet., zmontowanych we wspólnej obudowie i z wirnikami na wspólnym wale;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia