minerały allochromatyczne

Encyklopedia PWN

minerały zabarwione, minerały allochromatyczne,
odmiany minerałów bezbarwnych lub białych w stanie czystym, zabarwione przez domieszki obcych substancji mineralnych, lecz zachowujące białą rysę;
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
allochromatyzm
[gr. állos ‘inny’, chrṓma ‘barwa’],
miner. występowanie rozmaitych barw u tego samego minerału, spowodowane obecnością obcych domieszek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia