komunistyczny

Encyklopedia PWN

Komunistyczny Związek Młodzieży Polski (KZMP), do 1930 Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce,
nielegalna organizacja młodzieży, powołana III 1922 przez działaczy KPRP (KPP), gł. w celu przygotowywania kadr dla KPP; sekcja Komunist. Międzynarodówki Młodzieży;
Manifest komunistyczny, Manifest Partii Komunistycznej, Manifest der Kommunistischen Partei,
dokument programowy napisany przez K. Marksa i F. Engelsa, wydany 1848 w Londynie jako program Związku Komunistów;
anarchizm komunistyczny, anarchokomunizm,
kierunek anarchizmu łączący hasło wolności jednostki z zasadami gospodarki komunist.: wspólne wytwarzanie i równy podział wytworzonego produktu;
Komunistyczna Partia Polski (KPP), do 1925 Komunistyczna Partia Robotnicza Polski,
partia polityczna, założona 16 XII 1918 w wyniku połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy, od 1919 sekcja Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu).
Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej, Komunistyczna partija Schidnoji Hałyczyny,
1919–23 radykalna partia polit. w Polsce;
Komunistyczna Partia Niemiec (KPN), Kommunistische Partei Deutschlands (KPD),
partia utworzona 30 XII 1918–1 I 1919 na zjeździe w Berlinie w wyniku połączenia Związku Spartakusa i Międzynar. Komunistów Niem. (Internationale Kommunisten Deutschlands);
Komunistyczna Partia Ukrainy, Komunistỵczna pạrtija Ukrajịny,
ukr. partia polit., powołana 19 VII 1993 przez działaczy rozwiązanej 1991 KPZR;
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy (KPZU), Komunistỵczna pạrtija Zạchidnoji Ukrajịny,
autonomiczna obwodowa organizacja KPP, powstała 1923 z przekształcenia KP Galicji Wschodniej (1919–23);
Komunistyczna Partia Austrii, niem. Kommunistische Partei Βsterreiches (KPΒ),
Komunistyczna Partia Chin (KPCh), Zhongguo Gongchandang,
partia rządząca w ChRL; zał. 1921 w Szanghaju, sekcja Międzynarodówki Komunistycznej;
Komunistyczna Partia Czechosłowacji (KPCz), Komunistícká Strana Ceskoslovenska (KSČ),
czechosłowacka partia polit., zał. 1921 jako sekcja Międzynarodówki Komunistycznej;
Komunistyczna Partia Filipin, Partido Komunista ng Pilipinas (PKP),
Komunistyczna Partia Finlandii (KPF), Suomen Kommunistinen Puolue,
fińska partia polit., zał. VIII 1918 w Moskwie przez działaczy lewego skrzydła Fińskiej Partii Socjaldemokr., którzy po klęsce w wojnie domowej uszli do Rosji; sekcja Międzynarodówki Komunistycznej;
partia polit., utworzona XII 1918; I 1919 połączyła się z KP Niemiec (KPD), jako jej okręg górnośląski;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

komunizm
1. «ideologia i doktryna społeczna postulująca zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym podziale dóbr»
2. «ustrój totalitarny realizowany w ZSRR, narzucony krajom Europy Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej, oparty na monopolu władzy skupionej w rękach jednej partii»

• komunistyczny • komunistycznie • komunista • komunistka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia