fototeodolitem

Encyklopedia PWN

przyrząd do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych ze stanowisk naziemnych;
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia