elementami zbioru

Encyklopedia PWN

mat. zbiór, do którego nie należy żaden element;
mat. jedno z pojęć teorii mnogości: iloczynem kartezjańskim zbiorów X i Y nazywa się zbiór wszystkich uporządkowanych par 〈x, y〉, w których pierwszy element x należy do zbioru X, a drugi y — do zbioru Y;
mat. własność przypisywana parom zbiorów tej samej wielkości;
iloczyn zbiorów, część wspólna zbiorów,
mat. zbiór tych wszystkich elementów, które należą jednocześnie do wszystkich rozważanych zbiorów;
mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do jednego i tylko jednego z tych zbiorów (do A albo do B).
mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do A, a nie należą do B;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia