efekt barometryczny

Encyklopedia PWN

barometryczny efekt, efekt wysokości,
zjawisko występowania różnego natężenia promieniowania kosmicznego na różnych wysokościach.
strumień wysokoenergetycznych cząstek docierających do zewnętrznych warstw atmosfery ziemskiej z przestrzeni kosmicznej (promieniowanie kosmiczne pierwotne) bądź też powstałych w wyniku zderzeń tych cząstek z atomami atmosfery (promieniowanie kosmiczne wtórne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia