Huang He

Encyklopedia PWN

Xining, Sining Wymowa,
m. w środkowych Chinach, nad rz. Huang Shui (dopływ Huang He), na wys. 2295 m; ośrodek adm. prow. Qinghai.
Xiongnu, Siung-nu,
plemiona nomadów w północnych i północno-zachodnich Chinach III w. p.n.e.–II w. n.e.;
Xuzhou, Süczou Wymowa, dawniej Pengcheng, 1912–45 Dongshan,
m. we wschodnich Chinach, w prow. Jiangsu, nad Fei Huang (łączy Huang He z Wielkim Kanałem).
Yan’an, Jenan,
m. w środkowych Chinach, w prow. Shaanxi, na Wyż. Lessowej, w dolinie rz. Yan He (dopływ Huang He).
góry w północnych Chinach (prow. Mongolia Wewn.), na północ od doliny Huang He;
Zhengzhou, Czengczou Wymowa,
m. w środkowych Chinach, w dolinie Huang He, nad jej prawymi dopływami: Jing Shui i Jialu He.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia