Algol

Encyklopedia PWN

Algol
[ang. algorithmic language] Wymowa,
inform. język programowania wysokiego poziomu, oprac. 1958–60 przez grupę matematyków i logików europejskich;
Algol, β Persei,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Perseusza;
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
inform. język programowania 3. poziomu, oprac. pod koniec lat 60. XX w. przez N. Wirtha, jako unowocześniony następca Algolu 60 (Algol), rozbudowany o możliwości definiowania nowych typów danych i dynamicznego zarządzania pamięcią, z uporządkowanymi procedurami wejścia–wyjścia;
Perseusz, Perseus,
gwiazdozbiór nieba północnego;
Bayer
[bạiər]
Johann, ur. 1572, Rain (Bawaria), zm. 7 III 1625, Augsburg,
astronom niemiecki;
gwiazdy podwójne, układy podwójne,
układy złożone z 2 gwiazd obiegających wspólny środek masy.
gwiazdy podwójne, w których składniki — dla obserwatora — przesłaniają się nawzajem podczas ruchu orbitalnego;
informatyka
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’],
dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
PL/I
[ang. Programming Language I],
inform. język programowania 3. poziomu, oprac. 1963–64 przez firmę IBM;
inform. uniwersalny język programowania wysokiego poziomu, przeznaczony gł. do programowania procesów symulacji komputerowej
Smak Józef, ur. 5 I 1936, Sochaczew,
astronom;

Słownik języka polskiego PWN

Algol «jeden z pierwszych języków programowania»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia