liniowy

Encyklopedia PWN

Zaremba Stanisław, ur. 3 X 1863, Romanówka (Ukraina), zm. 23 XI 1942, Kraków,
matematyk;
zgrzewanie przedmiotów metal. prądem elektr. przemiennym lub stałym, wykorzystujące opór elektr. na styku łączonych części do nagrzania metalu do stanu plast.;
związki alifatyczne, organiczne związki acykliczne, związki łańcuchowe,
węglowodory i ich pochodne o cząsteczkach, w których atomy węgla są połączone ze sobą w otwarte proste (liniowe) lub rozgałęzione łańcuchy.
żegluga uprawiana na morzach i oceanach;
stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
Żmurko Wawrzyniec, ur. 9 VII 1824, Jaworowo k. Lwowa, zm. 3 IV 1889, Lwów,
matematyk i konstruktor przyrządów matematycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia