globigerynowy

Encyklopedia PWN

globigeryny, Globigerinida,
rząd planktonicznych otwornic, których wielokomorowe skorupki cechuje porowata ścianka kalcytowa z kryształami rozmieszczonymi prostopadle do powierzchni;
muł, szlam,
geol.drobnoziarnisty, niescementowany osad współcz. zbiorników wodnych, gł. mórz i oceanów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia