Czaki Franciszek Florian
 
Encyklopedia
Czaki, Csaky de Kerestszegh, Franciszek Florian, data ur. nieznana, zm. 1772,
kartograf, kapitan artylerii i inżynier, pochodzenia węgierskiego;
od 1765 kartograf króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; brał udział w pracach nad mapą Polski wykonywaną na koszt ks. J.A. Jabłonowskiego; wykonał m.in. mapę dolnego biegu Wisły; projekty budowy kanałów Brda–Noteć i Pina–Muchawiec; współpracował z innym kartografem król., K. de Perthéesem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia