Wigierski Park Narodowy
 
Wigierski Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Wigierski Park Narodowy
państwo — Polska, woj. podlaskie
rok założenia — 1988 (park krajobrazowy od 1976)
powierzchnia — 15 086 ha, pod ochroną ścisłą 623 ha
Obejmuje w północnej i centralnej części obszar morenowo-jeziorny (Pojezierze Suwalskie), w południowej zaś obszar sandru augustowskiego (Równina Augustowska), w szczególności jezioro Wigry z otaczającymi go kilkunastoma mniejszymi jeziorami, tworzącymi tzw. Zespół Jezior Wigierskich, i najbardziej na północ wysunięte partie Puszczy Augustowskiej; wysokość ok. 130–180 m n.p.m. Głównymi rzekami Wigierskiego Parku Narodowego są: Czarna Hańcza, Wiatrołuża i Kamionka; spośród różnorodnych typów jezior charakterystyczne są małe śródleśne jeziorka, tzw. suchary; ogółem wody zajmują 19% powierzchni; w północnej części parku, na zróżnicowanym pod względem rzeźby obszarze moreny dennej, występują liczne torfowiska i tereny źródliskowe zachowane w naturalnym stanie i reprezentujące rzadkie już dziś zespoły roślinne. W szacie leśnej występują prawie wszystkie typy zbiorowisk leśnych na terenie północno-wschodniej Polski, najwięcej jest borów świerkowo-sosnowych i sosnowych, w północnej części przeważają lasy mieszane, z bogatym podszytem i runem, w miejscach żyźniejszych — grądy, a w pobliżu jezior, na glebach podtopionych i torfach — olsy i fragmenty borów bagiennych. W Wigierskim Parku Narodowym rośnie ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich gatunki chronione, jak: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty oraz rzadkie gatunki storczyków. Bogata fauna: ponad 200 gatunków ptaków, jak: bielik, bocian czarny, myszołów, rybołów i kanie; wśród ssaków: jelenie, łosie, sarny, dziki, lisy, jenoty, kuny, tchórze, borsuki i wilki, przy brzegach wód bobry, wydry i piżmaki, wśród ryb, oprócz gatunków pospolitych, sieja, sielawa i stynka. Rozwinięta turystyka, zwłaszcza kajakarstwo; kąpieliska, przystanie; wsie letniskowe. Siedziba dyrekcji w Krzywem k. Suwałk.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wigierski Park Narodowy fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wigry, jezioro fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia