Ustawa z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości
 
Ustawa z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości
Art. 1. Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny, jest uroczystym Świętem Niepodległości.
Art. 2. Dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: I[gnacy] Mościcki
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych:
[Felicjan] Sławoj Składkowski
DzURP, 1937, nr 33, poz. 255
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia