Skarga Piotr, Trzej Królowie. O świętych Kasprze, Melchiorze i Baltazarze...
 
Skarga Piotr, Trzej Królowie. O świętych Kasprze, Melchiorze i Baltazarze...
O tej gwieździe, która ich do Betlejem przywiodła, uczeni rozmaicie wnioskowali. Po ludzku biorąc, przypuszczano między innemi, że było to pozorne dla ziemi spotkanie się planet Jowisza i Saturna na tym punkcie, gdzie się ich drogi przecinają; albowiem to spotkanie się naówczas przypadło w znaku Ryby, Ale owa gwiazda nie mogła ukazać się na firmamencie, jak nazywamy niebiosa, pomiędzy innymi gwiazdami; bo według uwagi św. [Jana] Chryzostoma, z tej wysokości nie mogłaby wskazywać drogi Mędrcom, ani tak lichej stajenki, jaką była grota, w której spoczywało Boskie Dzieciątko. Kierunek też jej był nie od wschodu na zachód, jak innych gwiazd; ale, podług drogi Mędrców w Palestynie: z północy ku południowi; i nie tylko w nocy jaśniała, ale i w dzień prowadziła ich niezaćmiona blaskiem słońca: jak to poświadcza św. Ignacy męczennik, który żył wkrótce po Chrystusie, a przeto mógł być najbliższym podania o niej. Owszem zatrzymywała się podczas ich wypoczynków i w Jerozolimie; a skoro się oni w drogę ruszali, wtedy i ona naprzód postępowała, w ciągu trzynastodniowej ich podróży; i, przywiodłszy ich do Betlejem, stanęła nad stajenką, a tam już zniknęła.
P. Skarga Trzej Królowie. O świętych Kasprze, Melchiorze i Baltazarze... [w:] Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu, Warszawa 1857.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia