Bakunin Michaił A.,  „Poza społeczeństwem człowiek...”
 
„Poza społeczeństwem człowiek nie tylko nie byłby wolny, lecz nie zdołałby się nawet przeobrazić w prawdziwego człowieka, (...) istotę czującą, myślącą i mówiącą”
Pisma wybrane
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia