Czapski Józef, „Jestem zakochamy w malarstwie...”
 
„Jestem zakochamy w malarstwie od chwili, gdy uświadomiłem sobie jego istnienie w 10 roku mego życia. (…) Ale wszystko, co zrobiłem przed 70, nie miało żadnej wartości.”
Józef Czapski Patrząc
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia