Jakich środków transportu używali ludzie średniowiecza?
 
Jakich środków transportu używali ludzie średniowiecza?
Podstawowym środkiem komunikacji i łączności był koń. Do przewozu towarów używano początkowo wozu dwukołowego, ciągniętego przez woły w zaprzęgu jarzmowym. Na szlakach wymiany dalekosiężnej wielcy kupcy stosowali niekiedy zaprzęg konny. Było to możliwe dzięki wynalezieniu miękkiego chomąta. W późnym średniowieczu upowszechniła się ciężka czterokołowa fura kupiecka, zaopatrzona w ruchomy przodek, ułatwiający manewrowanie. Ocenia się, że konno w ciągu dnia pokonywano 35–40 km, a wozem 25–35 km.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia