• żylistek, Deutzia,
    rodzaj roślin drzewiastych z rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae);
  • zool. rurkowate chitynowe zgrubienia w skrzydłach owadów;
  • żyły, naczynia żylne,
    anat. naczynia kręgowców doprowadzające krew do serca;
  • biol. żyjące do dziś reliktowe gat. organizmów, należące do wymarłych grup systematycznych;
  • biol., ekol. zwierzę lub roślina (zwana też rośliną żywicielską), w których ciele żyje i z którego czerpie pożywienie inny organizm, pasożyt;
  • pozyskiwanie żywicy drzew iglastych, gł. różnych gat. sosny;
  • bot. silnie wydłużone przestwory międzykomórkowe wypełnione żywicą (głównie u roślin iglastych) lub wydzieliną o charakterze zawiesiny olejków i żywic, występujące u niektórych roślin dwuliściennych, np. z rodzin nanerczowatych (Anacardiaceae) i selerowatych (baldaszkowatych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia