• astr. gromada otwarta w gwiazdozbiorze Raka, → Praesepe.
 • żegl. lina do mocowania przedniego liku żagla do masztu;
 • Żmurko Wawrzyniec, ur. 9 VII 1824, Jaworowo k. Lwowa, zm. 3 IV 1889, Lwów,
  matematyk i konstruktor przyrządów matematycznych;
 • Żorawski Kazimierz Paulin, ur. 22 VI 1866, Szczurzyn k. Ciechanowa, zm. 23 I 1953, Warszawa,
  matematyk;
 • żorżeta
  [fr.],
  lekka, rzadka tkanina jedwabna, bawełniana lub wełniana, z silnie skręconej przędzy (tzw. krepowej), o splocie płóciennym (tkackie sploty); w osnowie i wątku ma kolejno 2 nitki o przeciwnym kierunku skrętu,
 • żółcień chromowa, żółcień królewska, chromian(VI) ołowiu(II), PbCrO4,
  żółty pigment nieorg.;
 • jasnożółte pigmenty nieorg., w których skład wchodzą tlenek cynku i tlenki innych metali (np. chromu, potasu);
 • nazwa techn. siarczku kadmu (kadmu siarczek) CdS;
 • marka samochodów dostawczych produkowanych 1958–98 przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
 • Żukowski Nikołaj J., ur. 17 I 1847, Oriechowo (obwód włodzimierski), zm. 17 III 1921, Moskwa,
  ros. uczony, jeden z twórców współcz. mechaniki płynów;
 • Żurada Jacek Maciej, ur. 31 VII 1944, Sosnowiec,
  inżynier elektronik;
 • Żurakowski Bronisław, ur. 26 VI 1911, Makiejowka nad Donem, zm. 4 X 2009,
  brat Janusza, inżynier, konstruktor lotn., szybowcowy pilot doświadczalny;
 • Żurakowski Janusz, ur. 12 IX 1914, Rżawka k. Humania, zm. 9 II 2004, Barry Bay (Kanada),
  brat Bronisława, pilot, major;
 • techn. rodzaj dźwignicy składającej się z obrotowego ustroju nośnego (tzw. ostojnicy: słupa lub platformy) i wspornika połączonego z ustrojem nośnym na stałe (wysięgnica) albo nastawnego lub wychylnego w płaszczyźnie pionowej (wysięgnik).
 • Żuraw, łac. Grus,
  astr. gwiazdozbiór nieba południowego;
 • żuraw stały lub przejezdny, o ustroju nośnym w kształcie kratowej wieży z ramieniem (często w postaci wysięgnika);
 • żegl. mała dźwignica z wysięgnikiem stosowana na statku wodnym do opuszczania i podnoszenia ciężarów;
 • Żurawski Dmitrij I., ur. 29 XII 1821, Biełoje k. Kurska, zm. 30 XI 1891, Petersburg,
  ros. inżynier budowlany;
 • Żurek Witold, ur. 18 II 1918, Pojałowice (Kieleckie), zm. 15 VII 2011,
  inżynier włókiennik;
 • uboczny produkt procesów metalurgicznych, m.in.: wielkopiecowego — produkcja surówki, konwertorowego — produkcja stali, zawiesinowego — produkcja miedzi, szybowego — produkcja cynku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia