• „Żagle”, od 1991 „Magazyn sportów wodnych — Żagle”,
  miesięcznik poświęcony gł. żeglarstwu wodnemu,
 • wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem;
 • żaglowiec, statek żaglowy,
  statek wodny z napędem żaglowym;
 • żaglowiosłowiec, galera żaglowa,
  statek wodny napędzany za pomocą żagli i wioseł;
 • załogowy pojazd kołowy napędzany żaglem, paralotnią napędową lub żaglopłatem (rzadko);
 • pot. określenie niewielkiego, zwykle jednomasztowego jachtu żaglowego.
 • Żaliński, Zalinski, Edmund Ludwik, ur. 13 XII 1849, Kórnik, zm. 11(?) III 1909, Rochester(?) (stan Nowy Jork),
  oficer armii USA, major artylerii, wynalazca i konstruktor wojskowy;
 • drut doprowadzony do stanu żarzenia na skutek wysokiej temperatury, do jakiej rozgrzewa się w wyniku przepływu przezeń prądu elektr.;
 • odporność metali i stopów na utleniające i korodujące działanie gazów (zawierających oprócz tlenu ditlenek i tlenek węgla, parę wodną, azot, związki siarki) o wysokiej temperaturze (wyższej niż 600°C), określona szybkością narastania warstewki tlenków na powierzchni metalu, w danych warunkach pracy (środowisko, temperatura);
 • zdolność metali i stopów do przenoszenia krótko- lub długotrwałych obciążeń (stałych lub zmiennych) w wysokiej temperaturze, połączona z odpornością na wielokrotne zmiany temperatury i niekiedy z żaroodpornością,
 • żarówka, lampa żarowa,
  źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
 • żarówka, której bańkę wypełnia gaz obojętny z niewielkim dodatkiem halogenu;
 • żegl. → wręga.
 • lotn. element konstrukcyjny skrzydła samolotu (szybowca);
 • mech. płaski, wysoki występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego maszyny lub urządzenia (np. głowicy silnika) zwiększający jego sztywność, powierzchnię wymiany ciepła lub wymuszający zmianę kierunku przepływu płynu.
 • bud. element sklepienia żebrowego lub belka żelbetowa stropu, także usztywnienie belek i słupów stalowych w miejscach połączeń lub podpór.
 • żeglarstwo, jachting,
  forma rekreacji, turystyki i dyscyplina sport. uprawiana na pojazdach poruszanych pędnikami wiatrowymi.
 • żeglarstwo deskowe, windsurfing Wymowa,
  rodzaj żeglarstwa wodnego uprawiany na deskach z żaglem (windsurferach), także na deskach napędzanych paralotnią; forma rekreacji ruchowej i sport wyczynowy.
 • forma rekreacji i dyscyplina sport. polegająca na przejażdżkach, wyścigach (regatach) lub rajdach żaglowozów;
 • żeglarstwo lodowe, jachting lodowy, ajsboting, bojery,
  dziedzina żeglarstwa obejmująca żeglugę po lodzie, w której środkiem napędu jest żagiel, a elementem jezdnym płozy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia