• żelazochrom, ferrochrom,
  żelazostop o dużej zawartości chromu;
 • żelazokrzem, ferrokrzem,
  żelazostop o dużej zawartości krzemu;
 • żelazomangan, ferromangan,
  żelazostop o dużej zawartości manganu;
 • żelazostopy, ferrostopy, stopy wstępne żelaza,
  stopy żelaza z metalami i niemetalami służące do wprowadzania dodatków stopowych do stali, staliwa i żeliwa, rzadziej do stopów nieżelaznych (np.: żelazowolfram, żelazomolibden, żelazoniob — do wprowadzania odpowiednio wolframu, molibdenu i niobu do stopów);
 • pierwiastki chemiczne tworzące 8. grupę układu okresowego pierwiastków: żelazo (Fe), ruten (Ru), osm (Os) i promieniotwórczy has (Hs), którego właściwości nie są zbadane;
 • rodzaj betonu zbrojonego.
 • półprodukt hutn. w postaci grudek zawierających ok. 95% żelaza;
 • żeliwiak, kopulak,
  najstarszy, powszechnie stosowany piec odlewniczy, w którym wytapia się ponad 90% żeliwa;
 • stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
 • żeliwo otrzymywane przez długotrwałe wyżarzanie w wysokiej temperatury i odpowiedniej atmosferze żeliwa białego;
 • żeliwo połowiczne, żeliwo pstre,
  żeliwo o szarym przełomie z jasnymi wtrąceniami, zawierające węgiel częściowo w postaci grafitu, częściowo cementytu.
 • proces, w trakcie którego zol lub roztwór przekształca się w żel;
 • Żemaitis Kiejstut, ur. 18 III 1906, Piotrków Trybunalski, zm. 29 III 1973, Kraków,
  metalurg;
 • Żenczykowski Wacław, ur. 26 XI 1897, Kielce, zm. 18 II 1957, Zurych,
  inżynier budowlany;
 • marka niektórych wersji ros. samochodów Lada, produkowanych w zakładach WAZ od 1970 na rynek wewnętrzny.
 • wykonywanie rowków, np. w metalu, palnikami gazowymi (żłobienie gazowe) lub łukiem elektrycznym — z jednoczesnym wydmuchiwaniem stopionego metalu sprężonym powietrzem (żłobienie łukowe).
 • technol. wygniatanie w wyrobach blaszanych rowków usztywniających;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia