• zwrot przez rufę, zwrot z wiatrem,
  żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od baksztagu jednego halsu do baksztagu drugiego halsu;
 • zwrot przez sztag, zwrot na wiatr,
  żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od bajdewindu jednego halsu do bajdewindu drugiego halsu;
 • techn. część składowa mechanizmu zwrotniczego samochodu połączona z zawieszeniem kół jezdnych;
 • techn. część rozjazdu kol. prowadząca (napęd zwrotnicowy) zestawy kołowe pojazdu szynowego na zamierzony tor;
 • telekom. układ elektr. bierny służący do podziału szerokiego pasma częst., którym jest równocześnie przesyłane wiele sygnałów o różnych częst., na wąskie pasma, którymi są przesyłane sygnały o wybranych częst., a także do oddzielania pasma częst. nadawczych od pasma częst. odbiorczych (diplekser);
 • astr. dwa równoleżniki ziemskie, położone symetrycznie względem równika: na półkuli północnej — zwrotnik Raka, na półkuli południowej — zwrotnik Koziorożca, nad którymi znajduje się Słońce w momentach przesileń (letniego i zimowego);
 • żegl. zdolność łatwej i szybkiej zmiany kierunku ruchu statku wodnego, powietrznego, pojazdu.
 • zwyrodnienie, degeneracja,
  fiz.:
 • Zygalski Henryk, ur. 15 VII 1908, Poznań, zm. 30 VIII 1978, Londyn,
  matematyk i kryptolog;
 • Zygmund Antoni, ur. 26 XII 1900, Warszawa, zm. 30 V 1992, Chicago,
  matematyk.
 • Źrebię, łac. Equuleus,
  astr. najmniejszy gwiazdozbiór nieba północnego;
 • przesłona (lub jej obraz), której wielkość decyduje o ilości światła przechodzącego przez układ opt., a więc i o jasności obrazu dawanego przez ten układ;
 • astr. obiekty astr. emitujące mierzalne ilości promieniowania gamma;
 • astr. obiekty astronomiczne emitujące znaczącą część promieniowania w zakresie optycznym;
 • astr. termin stosowany na określenie: 1) wszelkich ciał niebieskich emitujących mierzalne ilości promieniowania podczerwonego (np. gwiazdy, planety, planetoidy, komety, mgławice) oraz 2) obiektów emitujących znaczące ilości promieniowania podczerwonego (niektóre mgławice, galaktyki, protomgławice planetarne).
 • astr. → radioźródła.
 • astr. obiekty astr. emitujące znaczne ilości promieniowania w zakresie rentgenowskim;
 • elektron. jedna z elektrod w tranzystorze (unipolarnym);
 • wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem (np. ślizgów lodowych, żaglowozów).
 • Żagiel, łac. Vela,
  astr. gwiazdozbiór nieba południowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia