• żel glinowy, alumożel, Al2O3 · nH2O,
  uwodniony tlenek glinu, bezpostaciowy proszek;
 • żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
  wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
 • żelatyna
  [fr. < łac.],
  stała mieszanina produktów hydrolizy białka zwierzęcego (kolagenu), otrzymywana przez gotowanie w wodzie kości, chrząstek, ścięgien i in. odpadów zwierzęcych zawierających kolagen;
 • związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
 • sole kwasu siarkowego(VI), substancje krystal., higroskopijne:
 • związki chemiczne żelaza z siarką, w których siarka występuje na −II stopniu utlenienia:
 • stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
 • związki żelaza z tlenem:
 • związki żelaza, w których żelazo występuje w anionie:
 • żelazo, Fe, ferrum,
  pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
 • nazwa handl. stali niestopowej, → armco.
 • żelazo otrzymywane dawniej w dymarkach i w procesie pudlarskim;
 • rodzaj → betonu zbrojonego.
 • żelazochrom, ferrochrom,
  żelazostop o dużej zawartości chromu;
 • żelazokrzem, ferrokrzem,
  żelazostop o dużej zawartości krzemu;
 • żelazomangan, ferromangan,
  żelazostop o dużej zawartości manganu;
 • żelazostopy, ferrostopy, stopy wstępne żelaza,
  stopy żelaza z metalami i niemetalami służące do wprowadzania dodatków stopowych do stali, staliwa i żeliwa, rzadziej do stopów nieżelaznych (np.: żelazowolfram, żelazomolibden, żelazoniob — do wprowadzania odpowiednio wolframu, molibdenu i niobu do stopów);
 • pierwiastki chemiczne tworzące 8. grupę układu okresowego pierwiastków: żelazo (Fe), ruten (Ru), osm (Os) i promieniotwórczy has (Hs), którego właściwości nie są zbadane;
 • rodzaj betonu zbrojonego.
 • półprodukt hutn. w postaci grudek zawierających ok. 95% żelaza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia