• żegluga uprawiana na morzach i oceanach;
 • państw. przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1926, z siedzibą w Gdyni;
 • żegluga uprawiana na wodach śródlądowych;
 • → tramping.
 • żegluga oceaniczna lub mor. bez ograniczeń.
 • znaki nawigacyjne stosowane na śródlądowych drogach wodnych;
 • żel
  [fr. gelée ‘galareta’],
  chem. układ przynajmniej dwuskładnikowy, w którym każdy ze składników tworzy oddzielną, ciągłą fazę rozciągającą się w całej objętości ż.;
 • żel glinowy, alumożel, Al2O3 · nH2O,
  uwodniony tlenek glinu, bezpostaciowy proszek;
 • żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
  wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
 • żelatyna
  [fr. < łac.],
  stała mieszanina produktów hydrolizy białka zwierzęcego (kolagenu), otrzymywana przez gotowanie w wodzie kości, chrząstek, ścięgien i in. odpadów zwierzęcych zawierających kolagen;
 • związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
 • sole kwasu siarkowego(VI), substancje krystal., higroskopijne:
 • związki chemiczne żelaza z siarką, w których siarka występuje na −II stopniu utlenienia:
 • stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
 • związki żelaza z tlenem:
 • związki żelaza, w których żelazo występuje w anionie:
 • żelazo, Fe, ferrum,
  pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia