• mech. płaski, wysoki występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego maszyny lub urządzenia (np. głowicy silnika) zwiększający jego sztywność, powierzchnię wymiany ciepła lub wymuszający zmianę kierunku przepływu płynu.
 • bud. element sklepienia żebrowego lub belka żelbetowa stropu, także usztywnienie belek i słupów stalowych w miejscach połączeń lub podpór.
 • żeglarstwo, jachting,
  forma rekreacji, turystyki i dyscyplina sport. uprawiana na pojazdach poruszanych pędnikami wiatrowymi.
 • żeglarstwo deskowe, windsurfing Wymowa,
  rodzaj żeglarstwa wodnego uprawiany na deskach z żaglem (windsurferach), także na deskach napędzanych paralotnią; forma rekreacji ruchowej i sport wyczynowy.
 • forma rekreacji i dyscyplina sport. polegająca na przejażdżkach, wyścigach (regatach) lub rajdach żaglowozów;
 • żeglarstwo lodowe, jachting lodowy, ajsboting, bojery,
  dziedzina żeglarstwa obejmująca żeglugę po lodzie, w której środkiem napędu jest żagiel, a elementem jezdnym płozy;
 • żeglarz, jachtsmen,
  osoba czynnie uprawiająca żeglarstwo;
 • zespół cech statku wodnego decydujących o jego przydatności do żeglugi: pływalność, sterowność, stateczność, niezatapialność, dzielność mor.; również przydatność drogi wodnej do żeglugi.
 • działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
 • → kabotaż.
 • żegluga w obrębie określonego akwenu;
 • żegluga uprawiana na morzach i oceanach;
 • państw. przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1926, z siedzibą w Gdyni;
 • żegluga uprawiana na wodach śródlądowych;
 • → tramping.
 • żegluga oceaniczna lub mor. bez ograniczeń.
 • znaki nawigacyjne stosowane na śródlądowych drogach wodnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia