• substancje ułatwiające zwilżanie powierzchni ciał stałych;
 • fiz. rozpływanie się cieczy na powierzchni ciała stałego związane z wzajemnym oddziaływaniem cząstek (atomów, cząsteczek) na granicy sąsiadujących ze sobą 3 faz: stałej, ciekłej i gazowej;
 • Zwisłocki Tadeusz, ur. 1890, Czerniowce, zm. 15 II 1929, Kraków,
  chemik, oficer;
 • elektrotechn. przewód elektr. (drut), zwinięty wzdłuż linii śrubowej;
 • mech. dodatkowa przekładnia zębata umieszczona w piaście napędowych kół jezdnych, powodująca zmniejszenie prędkości obrotowej tych kół;
 • zwora, kotwica,
  elektrotechn. rozłączna część magnetowodu, wykonana z materiału magnetycznie miękkiego (magnetyczne materiały) o dużej przenikalności magnetycznej i dużym namagnesowaniu nasycenia (namagnesowanie);
 • Zworykin Vladimir Kosma Wymowa, ur. 30 VII 1889, Murom (Rosja), zm. 29 VII 1982, Princeton (stan New Jersey, USA),
  amer. radiotechnik i elektronik, pochodzenia ros.; jeden z pionierów telewizji elektronowej;
 • elektrotechn. elementarna część uzwojenia w postaci odcinka drutu, którego końce znajdują się zwykle bardzo blisko siebie.
 • lotn. szybki zakręt (o ok. 180°) samolotu, połączony ze zwiększeniem wysokości kosztem zmniejszenia prędkości lotu.
 • zwrot przez rufę, zwrot z wiatrem,
  żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od baksztagu jednego halsu do baksztagu drugiego halsu;
 • zwrot przez sztag, zwrot na wiatr,
  żegl. manewr statku żaglowego polegający na przeprowadzeniu go od bajdewindu jednego halsu do bajdewindu drugiego halsu;
 • techn. część składowa mechanizmu zwrotniczego samochodu połączona z zawieszeniem kół jezdnych;
 • techn. część rozjazdu kol. prowadząca (napęd zwrotnicowy) zestawy kołowe pojazdu szynowego na zamierzony tor;
 • telekom. układ elektr. bierny służący do podziału szerokiego pasma częst., którym jest równocześnie przesyłane wiele sygnałów o różnych częst., na wąskie pasma, którymi są przesyłane sygnały o wybranych częst., a także do oddzielania pasma częst. nadawczych od pasma częst. odbiorczych (diplekser);
 • astr. dwa równoleżniki ziemskie, położone symetrycznie względem równika: na półkuli północnej — zwrotnik Raka, na półkuli południowej — zwrotnik Koziorożca, nad którymi znajduje się Słońce w momentach przesileń (letniego i zimowego);
 • żegl. zdolność łatwej i szybkiej zmiany kierunku ruchu statku wodnego, powietrznego, pojazdu.
 • zwyrodnienie, degeneracja,
  fiz.:
 • Zygalski Henryk, ur. 15 VII 1908, Poznań, zm. 30 VIII 1978, Londyn,
  matematyk i kryptolog;
 • Zygmund Antoni, ur. 26 XII 1900, Warszawa, zm. 30 V 1992, Chicago,
  matematyk.
 • Źrebię, łac. Equuleus,
  astr. najmniejszy gwiazdozbiór nieba północnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia