• wiązki org. o wzorze ogólnym [R1R2R3S+]X, w których naładowany dodatnio atom siarki jest połączony z 3 grupami alkilowymi lub arylowymi oraz z nieorg. lub org. anionem (w tym także anionem hydroksylowym).
 • związki chemiczne zbudowane z makrocząsteczek;
 • chem. → związki inkluzyjne.
 • rzadko używana, dawna nazwa związków koordynacyjnych.
 • telekom. → multipleksacja.
 • fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
 • fiz. zwierciadło charakteryzujące się możliwością przystosowania kształtu powierzchni odbijającej do zmieniających się warunków pracy układu, w którym to zwierciadło jest wykorzystane.
 • fiz. obszar silniejszego pola magnet., od którego odbijają się naładowane cząstki plazmy;
 • Zwierzchowski Stanisław, S. Zowski, ur. 27 IV 1880, Śrem, zm. 11 I 1940, Charleston (USA),
  konstruktor turbin;
 • astr. → Zodiak.
 • poligr. odcinki sznura biegnące poprzecznie do grzbietu książki, służące wzmocnieniu szycia składek;
 • technol. operacja tłoczenia związana z gięciem;
 • substancje ułatwiające zwilżanie powierzchni ciał stałych;
 • fiz. rozpływanie się cieczy na powierzchni ciała stałego związane z wzajemnym oddziaływaniem cząstek (atomów, cząsteczek) na granicy sąsiadujących ze sobą 3 faz: stałej, ciekłej i gazowej;
 • Zwisłocki Tadeusz, ur. 1890, Czerniowce, zm. 15 II 1929, Kraków,
  chemik, oficer;
 • elektrotechn. przewód elektr. (drut), zwinięty wzdłuż linii śrubowej;
 • mech. dodatkowa przekładnia zębata umieszczona w piaście napędowych kół jezdnych, powodująca zmniejszenie prędkości obrotowej tych kół;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia