• abazja
  [gr.],
  utrata zdolności chodzenia, zwykle na skutek schorzeń systemu nerwowego;
 • med. postępowanie leczn. mające na celu unieczynnienie ogniska zaburzeń rytmu serca lub nieprawidłowej wewnątrzsercowej drogi przewodzenia impulsów;
 • aborcja
  [łac.],
  med. → ciąży przerywanie.
 • abstynencyjne objawy, objawy odstawienia,
  med. różnorodne objawy somatyczne i psychiczne występujące po odstawieniu lub znacznym ograniczeniu dawki substancji psychoaktywnej, od której organizm jest uzależniony (uzależnienia);
 • abulia
  [gr., ‘niestanowczość’],
  med. objaw zaburzeń psychicznych; tradycyjnie opisywana jako utrata lub porażenie woli, dziś nazywana też bywa awolicją;
 • lek przeciwnadciśnieniowy, blokujący wybiórczo receptory β1;
 • lek o działaniu przeciwzakrzepowym, antagonista witaminy K; hamuje wątrobową syntezę protrombiny;
 • farm. nazwa handlowa → paracetamolu.
 • handl. nazwa leku zmniejszającego krzepliwość krwi, → acetylosalicylowy kwas.
 • acetonemia
  [łac.-gr.],
  zwiększenie zawartości ciał acetonowych we krwi;
 • acetylosalicylowy kwas, pot. aspiryna,
  pochodna kwasu salicylowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwagregacyjnym;
 • achalazja wpustu, kurcz wpustu,
  zaburzenie czynności przełyku;
 • med. dziedzicznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju szkieletu;
 • czasopismo nauk. (dwumiesięcznik) Pol. Tow. Farmaceutycznego, wyd. 1937–39 i od 1946 w Warszawie;
 • acydoza
  [łac.],
  med. → kwasica.
 • farm. lek przeciwwirusowy;
 • farm. handlowa nazwa leku z grupy antagonistów wapnia, → nifedipina.
 • med. w seksuologii zasada określająca determinanty rozwoju męskiego fenotypu narządów płciowych wewn. i zewn. oraz rozwoju repertuaru zachowań właściwych płci męskiej.
 • med. grupa zaburzeń psychicznych; uwarunkowane sytuacją przekraczającą indywidualne możliwości adaptacyjne (sposoby radzenia sobie, przystosowania się, mechanizmy obronne);
 • Addisona–Biermera choroba, dawniej zwana niedokrwistością złośliwą,
  choroba spowodowana niedoborem witaminy B12 (kobalaminy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia