• żytomierski, obwód, Żytomyrśka obłast', Zhytomyrs'ka oblast',
 • Żytomierz, Żytomyr, Zhytomyr,
  m. obwodowe na Ukrainie, nad rz. Teterew i jego dopływem Kamionką (dorzecze Dniepru).
 • Żytyń, Wełyki Zytyn, Velyki Zytyn,
  w. na Ukrainie (obw. rówieński), na północny wschód od m. Równe.
 • żywice powstałe w dawnych epokach geol.; → żywice naturalne.
 • m. powiatowe w województwie śląskim, w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy i nad Jez. Żywieckim, w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
 • kotlina w Beskidach Zachodnich, między Beskidami: Śląskim (na zachodzie), Małym (na północy), Makowskim (na północnym wschodzie) i Żywieckim (na południowym wschodzie);
 • pow. ziemski w południowej części woj. śląskiego, graniczy ze Słowacją;
 • Żywieckie, Jezioro, Żywiecki Zbiornik Wodny, Tresneński Zbiornik Wodny,
  zbiornik retencyjny na Sole, w Kotlinie Żywieckiej i w Beskidzie Małym, w woj. śląskim, częściowo w granicach Żywca;
 • jezioro na Pojezierzu Ełckim (woj. warm.-mazur.), na południowy wschód od w. Kruklanki, na wys. 134 m;
 • Żyzny Półksiężyc, arab. Al-Hilāl al-Khaṣīb, ang. Fertile Crescent,
  kraina stanowiąca najżyźniejszą część obszaru Bliskiego Wschodu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia